Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-158

Fredningsnr.
513540

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Rø, matr.nr. 108 ad (forstrand) Skanse Skansen består af en ca. 30-35 m lang jordvold, der er ca. 3-4 m bred, og ca. 1,5 m høj. Volden er græsklædt med træ- bevoksning. Skansen ligger ca. 180 m vest for Bobbeåens udløb på forstranden ud for matr.nr. 108 ad. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1,5 x 33 x 5 m. Orienteret SØ-NV. N-lige del bøjer mod V. Havet har taget en del af skansen mod havsiden. Redningssten har gennembrudt skansens N-del omtrent hvor den ca. 10 m lange N-lige flanke bøjer mod SV. På hovedskansens midter del er skansens indre stensætning synlig. Skansens bevoksning er nylig ryddet. Bevokset med vedbend, græs og mos. Begyndende brombæropvækst. Indgår i amtets plejeplan. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggenhed af 40-42 i natur område. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)