Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-159

Fredningsnr.
513541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: Rø, matr.nr. 108 ad (forstrand) Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er ca. 1 m høj og ca. 3 m bred. Volden er græsklædt med træbevoksning. Skansen ligger ca. 60 m vest for Bobbeåens udløb på forstran- den ud for matr.nr. 108 ad. Fredningsgrænsen går langs vol- dens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 30 x 4 m. Orienteret VNV-ØSØ. Både N og S del synes afskåret. Havsiden af skansen skadet af storm. En del af skansen bortskyllet. På S-del ses spor af den indre stensætning på skansen. Midt på skansens N-side en gl. eg. Enkel tjørn ved NV-siden. Ved N-foden en gl. ask, ved S-siden en røn. Ellers helt græsklædt. Markvej løber tæt S for skansen. Gl. hulvejsspor fører ca. 5 m Ø for skansen ned til stranden. Indgår i amtets plejeplan. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra VSV
Oversigt, set fra Ø