Østerlarsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-373

Fredningsnr.
513542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Østerlars, nordre del, matr.nr. 124e (forstrand). Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er godt 2 m høj, og ca. 5 m bred. Skansen er græsklædt og delvis træbevokset. Skansen er beliggende ca. 15 m øst for Bobbe- åens udløb, på forstranden ud for matr.nr. 124e af Østerlars. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ik- ke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 2 x 18 x 5 m. Orienteret ØSØ-VNV. Skansen 1,5 m høj i Ø, 2 m høj i V. Skansen ligger på V hældende skråning ned mod lille bæk. Ø-ligste del ligger højere end V-del. Skansen er afskåret i begge ender. Indre stensætning er synligt midterst i Ø og på V del. Skansen græs og mosklædt. Indgår i amtets plejeplan.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)