Hvideodde batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vikingeskibsmuseet

Sted- og lokalitetsnr.
401759-33

Fredningsnr.
523343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanser og batterier i Blykoppe plantage: Skanseliste I: Hvideodde batteri på strandbredden indenfor Hvideodde, ca. 100 m fra strandkanten på en i terræn'et fremtrædende ban- ke. Består af 2 facer med afrundet vinkelspids på ca. 100 grader. Facernes længde er 12 og 8 m, den nordlige med til- bagebøjet afslutning. Mandshøjde. 3 kanonbænke. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Anlægget er på KS liste over kystnære erosions truede fortidsminder.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)