Grønnebæks Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-106

Fredningsnr.
523344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 2. Skanser og batterier i Blykoppe plantage. Grønnebæks Batteri: tæt syd for Grønnebæk på strandbredden, ca. 15 m fra strandkanten og parallelt med denne. Lige fa- ce, længde 15 m, højde 1 m. Affladet mod syd. Har antydning af skydeskår.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)