Knudsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-111

Fredningsnr.
523349

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 7. SKANSER OG BATTERIER I BLYKOPPE PLANTAGE. Skanse på strandbredden 65 m nord for Rosmannebæk, 25 m fra strandkanten og parallelt med denne. En 50 m lang face, hvis sydlige del danner en svagt udadgående vinkel. Mandshøjde, 5 skydeskår. Den nordre ende træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Meget seværdig skanse.

Litteraturhenvisninger  (0)