Knudsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-111

Fredningsnr.
523349

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanseliste nr. 7. SKANSER OG BATTERIER I BLYKOPPE PLANTAGE. Skanse på strandbredden 65 m nord for Rosmannebæk, 25 m fra strandkanten og parallelt med denne. En 50 m lang face, hvis sydlige del danner en svagt udadgående vinkel. Mandshøjde, 5 skydeskår. Den nordre ende træbevokset.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Meget seværdig skanse.


Billeder

OS, skansen set fra S
OS, skansen set fra N
OS, skansen set fra N