Knudsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-112

Fredningsnr.
523350

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanseliste nr. 8. SKANSER OG BATTERIER I BLYKOPPE PLANTAGE. Skanse på strandbredden 40 m syd for Rævebæk, 30 m fra strand- kanten og parallelt med denne. Lidt buet face med en kort flanke i nord, 30 m lang, 1 m høj.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

OS, set fra N
Skansen midt for, set fra Ø
OS, set fra S