Strandmarken
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-133

Fredningsnr.
523352

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Bestående af en ca. 17 m lang, 6 m bred og 1,2 m høj jordvold, orienteret i SSØ-NNV. Midt på volden er en ca. 3 m bred gennembrydning. Skansen ligger øverst på strandskrænten. Fredningsgrænsen går langs skansens fod.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse ovenfor kystskrænt. 0,9 x 17 x 6 m Bredden derfor vanskelig at bestemme. Orienteret SSØ/NNV. Midt i skansen et 3 m bredt V-formet brud, 1,75 m dybt fra toppen af skansen. Del af V-siden vinderoderet. Spadsersti umiddelbart Ø for skansen. Tæt bevokset med vindblæste egetræer. Underbevoksning af græs. S-lige parti tæt bevokset med løvkrat og tæt lave fyrretræer..S-lige del mere åben med lyngbevoksning. Skanse nr. 9 = gammel 5233-52 ? Ved den V fod ses en meterstor sten, 1,2 m h., i S dog kun 0,9 m. M.B + CL Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)