Nyker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-134

Fredningsnr.
523353

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5233-53, 54, 55. Ejerlav: Strandmarken u/Nyker sogn, matr.nr. 81a. Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang jordvold, der er ca. 4 m bred og ca. 1 m høj. Volden har en ca. 2-3 m bred gennem- brydning. Skansen, der ligger øverst på skrænten, er græs- klædt med lidt egekrat. Fredningsgrænsen går på indersiden langs skansens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
FON 12/12-1985: Skanse nr. 10 ved Sorthat ikke lokaliseret. Området er totalt overgroet med tæt tjørnekrat. Rydning påkrævet hvis skansen skal kunne genbesigtiges. P.g.a. kraftig vinderosion i området vil rydning muligvis kunne være risikabelt. *** Nyberejsningstekst *** MBL 3-10-1988: Skanse. 1,5 x 16 x 5 m. Samlet længde er 16 m. Største højde er 1,5 m over bagvedliggende terræn. Skansen er orienteret i ØSØ/VNV. Den består af muld med sanddække. Ca. 8 m fra den VNV ende i retning mod S er en gennembrydning, ca. 3 m bred. Ved foden af skansen ses med en indbyrdes afstand af ca. 15 m to ca. 1 resp 1 x 1,5 m store sten ved skansens fod mod V. En relativt nylig anlagt sti går umiddelbart N for skansen ned mod stranden i V. Skansen er bevokset med slåen og egepur og ved foden mod V er også noget græs. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)