Sorthats batteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-135

Fredningsnr.
523354

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5233-53, 54, 55. Ejerlav: Strandmarken u/Nyker sogn, matr.nr. 81a. Skanse. ("Sorthats batteri"). Batteriet fremtræder som et trefløjet jordværk, der er ca. 5-6 m bredt og mellem 1 og 2 m højt. Facen (mod vest) er ca. 12 m lang, og den søndre flanke er ca. 15 m og den nor- dre flanke ca. 10 m lang. På den noget udjævnede midterste del (facen) ligger 2 fiskeredskabsskure, batteriet er iøv- rigt græsklædt. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldens ydre fod og i øst langs en linie, der forbin- der de to flankers østligste endepunkter. Fredningen omfat- ter ikke de to fiskeredskabsskure. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sorthats batteri". 1,5 x 50 x 6,5 m. 3 fløjet jordværk med ca. 18 m imellem de to ydre flanker. S flanke orienteret med drejning med NV. Udfladet mod S. 1½ m høj, ca. 20 m lang, 6 m bred. I Ø skæres skansens fod af vejen fra klinkefabrikkens lergrav. S-siden er dækket med hybenkrat. Gyvel på Ø-siden. Græs på toppen og på N-siden. Fiskeredskaber fra bådshavnen henligger på skansens yderste 2 spadserstier fører over V-delen af sydflanken. Hele V-flanken med front mod havet er ødelagt i næsten hele sin længde, ca. 13 m. Lidt er dog bevaret i S og nær 4 m i N. Ca. 1 m høj. Også del af V-skråningen og foden er bevaret. Flere sten er synlige i bruddet. Midt i V-flanken ligger gulvfundament, 3 cementplader. 4 m NS x 1,9 m. N-flanken er ca. 17 m lang, 7 m bred og 2 m høj set fra N. 1½ set fra S. Skansen virker i Ø afskåret af vejen til lergraven. V del optil V-flanken er noget udfladet. Spor af gammelt hyttefundament på S-siden af N-sflanken, sat af teglsten. Lidt buske, birk og røn på NV-delen ellers græsklædt. Batteriets indre parti bruges som parkeringsplads. Flagstang står midt på pladsen.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)