Sorthats feltbatteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-136

Fredningsnr.
523355

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5233-53, 54, 55. Ejerlav: Strandmarken u/Nyker sogn, matr.nr. 81a. Skanse, ("Sorthats feltbatteri"). Skansen består af en ca. 40 m lang, buet jordvold, der er ca. 4-5m bred og ca. 1 m høj. Volden, der er græs- og lyng- klædt, har en ca. 3-4 m bred gennemkørsel. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. "Sorthats feltbatteri". 1 x 42 x 5 m. Orienteret i en aflang bue omtrent SSV-NNØ med front mod VNV. Ved S fod er skansen kun adskilt fra batteriet af en 3 m bred vejgennemføring. 2 store granitsten på 3/4 x ½ m spærrer for gennemkørsel. N-delen synes også afbrudt af gammel vej. Har ligeledes 2 store granitblokke til spæring af vejen. Ca. 17 m målt fra N-enden er der et ca. 5 m bredt gennembrud i skansen. 3/4 m dyb. Ligeledes her er placeret en meget stor granitblok, 2,2 x 1,75 m til spærring for gennemkørsel. omkting stenen henligger lidt affald. Meste af skansen er græsklædt. Tæt N for gennembruddet lidt hybenkrat. På Sv-siden af skansen henligger enkelte joller. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)