Rønne
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-53

Fredningsnr.
523356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af et trefløjet jordværk, hvis face er ca. 70 m lang, medens den nordre flanke er ca. 18 - 20 m lang og den søndre ca. 22 m lang. Skansen er delvis stensat langs indersiden. Voldenes bredde er ca. 10 - 12 m, voldkronen ligger ca. 1,80 - 2 m over det indvendige terræn. Skansen, hvorpå er opstillet en enkelt kanon, er græsklædt. Frednings- grænsen forløber i syd, vest og nord langs voldens udven- dige fod, og i øst langs en linie, der forbinder flanker- nes østligste endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri. 2 x 70 x 10 m. Trefløjet jordværk, forefundet som beskrevet i fredningsskrivelsen. Batteriet ligger umiddelbart ved foden af den gamle kystskrænt. V-flanken orienteret NNØ/SSV med front mod VNV. Der er flere gamle huller i V-flanken i SV. Foran den opstillede kanon er skansen meget nedslidt. Skansen er helt græsklædt og plejes pænt. På N-flanken står et enligt gammelt æbletræ. 2-3 m V for skansens V-flanke er langs øst...... træhegn nyligt plantet helt unge birke og fyrretræer. Det vil om nogle år få skansen til at fremstå yderligere forklemt. Ved lejlighed burde der arbejdes for en større frizone V for skansen. Skansen påkræver udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Flot batteri men indeklemt af bebyggelse mod vest. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)