Printzenskjold-stenene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-54

Fredningsnr.
523351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Intet ejerlav og matr.nr. Printzenskjold-stenene. Stenene markerer stedet, hvor Printzenskjold i 1658 blev skudt.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Printzenskjold stenene ligger midt i vejbanen af Storegade ud for den gamle statsskole. 3. sten fritholdt for vejbelægningen. På den ene kvadersten står indhugget 1658. Ø og NØ for denne ligger de 2 gamle granitvejsten, henholdsvis 1,4 x 0,4 og 1,2 x 0,35 aflange ØV

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)