Nordskoven
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-21

Fredningsnr.
523638

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* Skanseliste nr. 80 Kystskanse. Skanse ca. 1 km nordvest for byen på matr.nr. 337a ca. 100 m øst for Grydebækkens udløb, ca. 25 m lang og ca. 2 m høj. Front mod nord. Har 2 kanonbænke med indbyrdes afstand ca. 3 m, bredde 4 m, længde 3,5 m, højde 0,75 m. Stensat.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri beliggende ved kysten på lille grønning ved overgangen mellem kystklippebæltet og den bagvedliggende skovbræmme. En offentlig gangsti fører lige forbi skansen. 2 x 33 x 12,5 m. Skansen fremstår som en lige jordvold med to små sideflanker, indvendig 1,5-1,7 m høj, udvendig falder den mod skrånende terræn og er derfor 2-3 m høj. På facens inderside ses 2 velbevarede kanonbænke, stensatte og med en topflade ca. 3-3,5 m. Færdselsintensiviteten på gangstien er utvivlsomt høj, hvorimod batteriet næppe er genstand for overvældende manges opmærksomhed. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin tydelige, letforståelige udformning og de ualmindeligt smukke omgivelser. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
En bænk (gl.) og et bålsted findes neden for skansen i nord.

Litteraturhenvisninger  (0)