Svaneke nord
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-23

Fredningsnr.
523640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5236-39, 40. Skanseliste nr. 82. Skanse ca. 100 m syd-sydøst for 5236-39 matr.nr. 318a, er ca. 22 m lang, ca. 1,5 m høj, har front mod øst, lige face med 2 små flanker. Stensat.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse med stedvis synlig indre stensætning, fremtræder iøvrigt som en jordvold, nogenlunde ret, og med 2 små side-flanker. 2 x 27 x 11 m. Beliggende i overordentlig smukke omgivelser på offentlig tilgængelig grønning ud mod strandklipper og i udkanten af Svanekes kønne bebyggelse. Stedet er p.g.a. et nærliggende røgeri meget besøgt, dog synes skansen selv ikke at være genstand for større publikums opmærksomhed. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med den anden skanse (5236-39) og den tilhørende vagtbod. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)