Mågeflej
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-24

Fredningsnr.
523641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 83. Kystskanse. Skanse sydøst for byen på matr.nr. 141a beliggende indenfor Sandkås odde i "Sydskoven" ca. 100 m vest for pkt. 12 og ca. 10 m syd for vejen til fyret. Er ca. 35 m lang, indtil 1 m høj og har front mod nord, lige face med 2 små flanker. Træbevokset og ikke helt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse beliggende som angivet i fredningstekst, hvorimod beliggenheden er ukorrekt aftrykt på 4 cm kort. 2 x 35 x 13 m. Face-delen går i V over i den vestlige af de to sideflanker, som igen synes at fortsætte i en ca. 15 m lang (naturlig?) højning. En sti går på langs over skansens ryg. Er på grund af sin beliggenhed meget besøgt, dog næppe for skanseanlæggets skyld så meget som for skovens og dennes nærhed til vandrehjem, sportsanlæg, skolehjem, kyst m.m. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)