Frenne odde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-241

Fredningsnr.
523642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker. Kystskanse. Skansen består af en ca. 1,5 m høj, græsbevokset, indvendig stensat jordvold, der danner 2 flaner med mellemliggende vinkel på 90 grader. Front mod øst, den nordlige face er ca. 17 m lang, den sydlige ca. 15 m lang. Skansen har 2 ka- nonbænke, hvis mål er 4 x 4 x 1 m. Skansen ligger 800 m sydøst for Frennemølle ved Svaneke indenfor bugten nord for Frenneodde, ved "Skydebane".
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse i form af en retvinklet jordvold pegende stik Ø. 2 x 30 x 25 m. På indersiden af hver flanke en kanonbænk som beskrevet i fredningstekst. Beliggende i overordentlig smuk overdrevslignende kystlandskab inden for Frenne Odde. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)