Galvhals batteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-242

Fredningsnr.
523647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30. januar 1974. Overfredningskendelse af 11/7 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanse, "Galvhals batteri". Skansen fremtræder som et trefløjet jordværk, der er ca. 5 m bredt og ca. 1,80 m højt. Facen (mod øst) er ca. 15 m lang, medens flankerne er ca. 8 - 10 m lange. Ved facens inderside er to 1 m høje kanonbænke, der måler ca. 4 x 4 m og med en indbyrdes afstand af ca. 3 m. Skansen er græsklædt. Skansen måler i nord-syd ca. 25 m, og i øst-vest ca. 10 m. Fredningsgrænsen går i nord, øst og syd langs voldens ydre fod. Medens den i vest følger en linie, der forbinder flan- kernes vestlige endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gavlhals" (eller "Guldhals") batteri er en buet hovedvold med face mod Ø og med sideflanker i N og S, samt med 2 kanonbænke som beskrevet i fredningstekst. 2 x 30 x 18 m. Udvendig er højden ca. 3 m, indvendig ca. 1,8 m. Fremstår i forbilledlig stand, græsklædt og afgræsset af får, der går i den omgivende, overmåde smukke strandmark, igennem hvilken en stærkt benyttet sti fører. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin tydelige konstruktion og de ualmindeligt smukke omgivelser: afgræsset, stenstrøet strandmark. God forklarende oplysningstavle. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)