Bølshavn
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-305

Fredningsnr.
523643

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5236:43 Skanse. Skansen består af en ca. 36 m lang jordvold, orienteret VNV-ØSØ, der er ca. 1 m høj og ca. 9 m bred. Mellem voldens for -og bagside varierer højden fra 0,5 til 1,5 m. En indvendig stensætning anes i grønsværen i den sydlige halvdel. Skansen gennemskæres skråt gennem den vestlige del af en ca. 2,5 m bred vej. Vejens nordlige kant er ca. 4,4 m fra skansens NV-hjørne, hvor vejen er 2,5 m bred. I skansens SV-hjørne er vejen 3,3 m bred og 2 m bred i skansens NØ-side. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Skansen er beliggende ved havnen i Bølshavn.
Undersøgelsehistorie  (4)
1974 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fælleskort for 5236-43,44,45. Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er indtil 0,75 m høj og ca. 4-5 m bred. Skansen er græsklædt og gennemskæres ca. 5 m fra sydenden af en smal sti. Fredningsgræn- sen går langs skansens fod. Skansen er beliggende ved havneni Bølshavn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. _____________ Alle nævnte § 48 og § 53 forhold var dér på tinglysningen og er accepterede herfra og for nævnet.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav jordvold orienteret ØSØ/VSV (hvorfor fredningstekstens angivelse af en sti over S-enden ikke giver mening) og beliggende på skrånende terræn mellem haver hørende til huse i Bølshavn, og selve havnen med omgivende kystklipper. 1 x 35 x 9 m. 'Mellem voldens for -og bagside varierer højden fra 0,5 til 1,5 m. En indvendig stensætning anes i grønsværen i sydlige halvdel. En grusvej er årsag til en let afgravning ag skansens N-fod. Samme grusvej, der muligvis er en udvidelse af den i fredningsteksten omtalte sti, slynger sig op over skansens vestlige del, hvor den har skåret sig noget ned i denne. Ø-enden synes afgravet til en lige skrænt i forbindelse med opførelse af en udtalt uskøn toiletbygning, hvis V-gavl befinder sig ca. 1 m fra skansens Ø-ende, som dog ikke er helt sikkert påviselig p.g.a. terrænændringer. I samme område og altså måske i selve skanseanlægget, måske nogle få m. fra dette, står et motorspil på en dybt nedgravet betonsokkel. Utvivlsomt i selve skansen står en redningsstander, et badeadvarselsskilt og en bænk, alle nedgravet solidt i jorden, hvorved fredningsbestemmelserne er krænket. Det bør undersøges, i hvor vid udstrækning der er meddelt dispensation til disse tilføjelser. 28-5-1986: Undersøg hvornår advarselsskilt + redningsstander er sat op i skansen ! Overvej dispensation. NB. sti denne vej. M.B. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)