Over Geestrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-306

Fredningsnr.
523645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5236-43, 44, 45. Skanse. Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1 m høj. Skansen, der er noget sammenfal- den på midten, er græsklædt. Fredningsgrænsen går langs skan- sens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vold orienteret NNV/SSØ. 1 x 31 x 9 m. I S formentlig afskåret af Gudhjem-Svaneke-vejen, synes også i N at have været længere. Volden, der er ret skarprygget og synes opbygget af jord (ingen sten synlige) har omtrent midtpå en gammel gennemgravning eller udfladning. Umiddelbart S for denne er bevaret en ca. 0,6 m høj kanonbænk med en topflade 5 x 3,5 m. Kanonbænken er medregnet i breddemålet; voldens egen bredde er ca. 5 m. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)