Listed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-243

Fredningsnr.
523646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 25 m lang jordvold, der er ca. 1,5 m høj og ca. 5 m bred. Skansen er græsklædt med enkelte træer. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse der fremtræder som en ca. Ø/V orienteret jordvold. 1,7 x 32 x 7,8 m. På ydersiden 2 m, på indersiden ca. 1,5 m høj. Beliggende på en lille grønning ud mod gangsti og strandmark i N. Besøgsintensiteten på stedet er stor, således forstået at gangstien er stærkt benyttet. Det er dog tvivlsomt, hvor mange af de forbipasserende der ofrer skansen nogen opmærksomhed. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)