Doverhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-92

Fredningsnr.
120460

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Klostergaard, matr.nr. 2d "Doverhøj", 3,40 x 24 m. Top affladet. Flad gravning på østsiden. 0,40 m høj brink midt på vestsiden. Østlige fod afgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Doverhøi; i Toppen flere Udgravninger; en Mængde Smaasten er spredt over Høien; ved Østsiden tre større Stene. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Doverhøj", 3,4 x 24 M. Top affladet, skraanende mod Ø; heri mod Ø. en Fordybning, 4 x 2 M. br., 1/2 M. d. En Sten synlig i nø. Side. - Kunne ikke fredlyses 1914. (Klostergaard under Udstykning 1913-14.) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Doverhøj", 3,40x24 m. Top affladet. Flad Gravning paa Østsiden. 0,40 m høj Brink midt paa Vestsiden. Østlige Fod afgravet. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som tidligere beskrivelse, men i Ø-lige side af topfladen, på overgangen til siden, et gammelt, helt tilgroet hul, 2,8 x 1,6 m., 0,8 m. dybt. Hullet er så gammelt, at videre undersøgelse ikke skønnes at være til nogen nytte. Film: /3: Fra V, /4: Hul i top, fra V, /5: Fra NV. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)