Fuglehjem
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-509

Fredningsnr.
5234107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, diameter 18 m, højde mod nord 2 m, mod syd 1 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, 18 x 1,5 m. I gammel fossil ager NV i skov. Højen ligger umiddelbart N for en Ø/V terassekant. Spor af gammel udgravnings grøft SV/NØ tværs gennem høj. NV næsten helt tildækket igen, sænkning i den centrale del nylig tilfyldt med haveaffald og almindeligt affald som flasker, gummistøvler og plastic ting men også med sten. Adskillige sten på og omkring højen, 0,2-0,3 m store. Enkelte større imellem. Især på N og V-lige del samt N og S for højen. Gammel bøg ved SV-fod, avnbøg, alm. bøg og enkel asp ved Ø-fod. Græs og mos. Matr.83f. Ejer: Mogens Munch Segenvej 3, Vestermarie 3700 Rønne Tlf: 03-999100 Ejer ikke orienteret om fredning. Flot høj med affald bør dækkes til med muldjord. Usædvanligt flotte fossile agre. Bør opmåles. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Viggo Nielsen (f. 1920), Jysk Arkæologisk Selskab, Moesgård Museum
Oldtidsagre i Danmark. Bornholm
2000
Vis på bibliotek.dk