Kurediget
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-512

Fredningsnr.
523441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kurediget" Kurediget består af en ca. 125 m. lang jordvold, der er mellem 3 og 4 m. bred og ca. 1 m. høj. Volden er orienteret i nord- sydlig retning. Langs voldens østlige fod er en grav, der langs den nordlige halvdel af volden har karakter af en grøft. Diget er beliggende i en granplantage og gennemskæres omtrent på mid- ten af en grøft. Diget er delvis beplantet med nåletræer. Fred- ningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldens fod og i øst langs gravens (grøftens) ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kurediget: 125 m lang jordvold NNØ/SSV. 3,5 m bred. 0,5-0,7 m høj. I skov. N og S enden afbrudt af grøft og ager. Gravet grøft på Ø-siden af volden. 6 vejspor og 1 grøft gennem diget. Flere steder og især i grøftens gennemskæring fremtræder digets indre stenkerne tydeligt. På en strækning, 30-40 m fra digets S-lige afbrud er diget kun 0,25-0,3 m højt. Gammelt markskeldige, der synes at markere en østlig ager. Adskillige lave volde efter højryggede agre både Ø og V for diget. Voldene V for diget synes dog afskåret af diget, hvorimod voldene Ø herfor løber parallelt med diget. Selve diget tæt bevokset med bl.a. gran og eg, og tæt undervækst af brombær, hindbær, hyld, birk, unge rønnetræer og mos i bund.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)