Vestermarie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-514

Fredningsnr.
523450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vildtbanesten. Stenen er groft tilhugget og har kun een plan side, hvori er indhugget C6 (SØ-siden). Højde ca 1,5 m.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Detalje, set fra SV
Oversigt, set fra SV
Oversigt, set fra NØ