Tvillingshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-99

Fredningsnr.
120459

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lille Diernæs, matr.nr. 1b Tingl.: 17/9 1901. Gdr. Niels Jensen Rask Diplom Høj, 3,40 x 20 m. I top en flad sænkning, 3 m bred. Fod lidt afgravet ved dige. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 42-43] Tvillingshøi, 2 langagtige Høie lagte paa naturlige Banker. 42 er 11 Fod høi; 43 er udgravet i Midten mod Øst. Tværmaal 45 Fod, Høide 9 Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af Tvillinghøje, 3,4 x 20 M. I Top en flad Sænkning, 3 M. br. Fod i ældre Tid lidt afgravet ved et Dige. Fredlyst. (Lille Diernæs). Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,40x20 m. I Top en flad Sænkning, 3 m bred. Fod lidt afgravet ved Dige. Græsklædt. FM 1901.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Desuden: På NØ-siden en kraftig kreaturbeskadigelse, der starter ca. 1/3 oppe ad siden og fortsætter til kanten af topfladen, hvor skaden er ca. 30 cm. dyb. I Ø går skaden op til den nævnte sænkning i toppen. I den Ø-lige kant af topfladen ses toppen af en større sten. Ca. 1/2 m. længere nede ad Ø-siden ses endnu en sten, ca. 80 x 40 cm., tilsyneladende på primært leje. Nedenfor denne, ca. midt på højsiden, endnu en sten, 75 x 55 cm., denne synes at hvile på græstørv - er muligvis nedskredet. Kreaturskaden fortsætter rundt langs Ø-siden. I SØ skimtes toppen af en stor sten ca. 1/3 oppe ad siden. I S-foden frisk kreaturskade, ca. 1,5 x 1,5 m. 20 cm. høj kant, her ligger to store sten. Lignende, mindre skader i V-lige højfod. Højen var ikke hegnet ved bes. Se særskilt ark vedr. skader på 1204:57-59. ** Seværdighedsforklaring ** Bortset fra skaderne, pæn højgruppe ret tæt S for landevej. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)