Tvillingmo'er
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-101

Fredningsnr.
120457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lille Diernæs, matr.nr. 1b Langhøj, 2,50 m høj, 22 m lang i NØ-SV, 16 m bred. Flere gravninger i siderne mod nord og øst. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillingmo'er, en Langhøi, 90 Fod lang, 30 Fod bred, 8 Fod høi; noget afskaaren mod Nord og Nordvest; en Del af den bortført. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tvillingsmor", nu en Langhøj, 22 M. l. i Nø - Sv., 16 M. br., 2,5 M. h. Kan dog ogsaa være en afgravet Rundhøj. Nordre Ende og nv. Side stærkt afgravede. (E: 90' l., hvilket maa være urigtigt, idet intet de sidste 50 Aar er afgravet). Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2,50 m høj, 22 m lang i NØ-SV, 16 m bred. Flere Gravninger i Siderne mod N og Ø. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,5 x 22,0 x 15,0 m. Begge langsider står med ujævn overflade p.g.a. gamle, helt tilgroede skader. V-lige højfod er let afskåret af vej, Ø-lige højfod let beskadiget af pløjning. På NØ-enden henligger flere dele af store cementrør. Ved SV-enden er opstillet et stort kar af rustfrit stål. Lige NØ for højen ligger endnu et stort cementrør. På toppen i NØ en stor, kløvet og slidt sten. Se særskilt ark vedr. skader på 1204:57-59. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er langhøj der ligger i hestefold ved gård.

Litteraturhenvisninger  (0)