Frennegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-244

Fredningsnr.
523651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning, bestående af mindst 8 solitære skåltegn og 1 skåltegnspar med forbindelsesfure samt en tredelt figur. Tegnene ses på toppen af en østvendt klippeflade beliggende på en 18 x 10 m stor klippekulle, ca. 200 m NNV for Frennegård.
Undersøgelsehistorie  (4)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På et ca. 1,5 x 1,0 m stort, blotlagt parti af toppen på en Ø-vendt klippeflade i løkke ca. 200 m NNV for "Frennegård" ses ihvertfald 8 solitære skåltegn, 1 skåltegnspar med "forbindelsesfure", og en usikker, tvedelt figur. Bredde: 1 m, længde: 1,6 m. Den pågældende klippekulle er ca. 18 m lang og 10 m bred og består hovedsagelig af Ø-vendte flader. Den er bevokset med buske og småtræer og dækkes næsten helt af vissent løv fastholdt af krybende vedbendranker. Der afrensedes kun et felt på ca. 2 x 1,5 m; flere helleristninger kan være skjult under løvet på de omgivende flader, selv om blottede partier et par meter S for de registrede ristninger ikke udviste helt sikre helleristninger. Klippen bør derfor soigneres ved afrensning af det dækkende løvlag - og fredes. 28-5-86: Tinglyses. M.B.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmålt helleristningsfelt med GPS. Afsatte mål stemmer overens.

Litteraturhenvisninger  (0)