Frennegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-244

Fredningsnr.
523651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Helleristning, bestående af mindst 8 solitære skåltegn og 1 skåltegnspar med forbindelsesfure samt en tredelt figur. Tegnene ses på toppen af en østvendt klippeflade beliggende på en 18 x 10 m stor klippekulle, ca. 200 m NNV for Frennegård.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På et ca. 1,5 x 1,0 m stort, blotlagt parti af toppen på en Ø-vendt klippeflade i løkke ca. 200 m NNV for "Frennegård" ses ihvertfald 8 solitære skåltegn, 1 skåltegnspar med "forbindelsesfure", og en usikker, tvedelt figur. Bredde: 1 m, længde: 1,6 m. Den pågældende klippekulle er ca. 18 m lang og 10 m bred og består hovedsagelig af Ø-vendte flader. Den er bevokset med buske og småtræer og dækkes næsten helt af vissent løv fastholdt af krybende vedbendranker. Der afrensedes kun et felt på ca. 2 x 1,5 m; flere helleristninger kan være skjult under løvet på de omgivende flader, selv om blottede partier et par meter S for de registrede ristninger ikke udviste helt sikre helleristninger. Klippen bør derfor soigneres ved afrensning af det dækkende løvlag - og fredes. 28-5-86: Tinglyses. M.B.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmålt helleristningsfelt med GPS. Afsatte mål stemmer overens.