Frennegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-245

Fredningsnr.
523652

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Helleristning, bestående af mindst 26 skåltegn. Tegnene ses på en markant opragende klippeblok af nærmest trekantet grundrids, med meterhøje lodrette sider og en overflade, der skråner mod Ø. På denne øverste (vestlige) parti ses mindst 19 skåltegn, hvoraf de 4 sidder tætstillet til en let buet række. Spredt nedover fladens østlige del ses 6 skåltegn og på en noget lavere af- sats af samme klippeblok yderligere 1; dette tegn er 8-9 cm i diam. og ret dybt. Skåltegnsfeltet ligger i en klippeløkke umiddelbart V for Frennegård.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skåltegnsfelt registreret i klippeløkke anvendt som hestefold beliggende umiddelbart V for "Frennegård". 1,3 x 4,5 m. Skåltegnene findes på en markant opragende klippeblok af nærmest skævtrekantet grundrids, med ca. meterhøje lodrette sider og en overflade der skråner mod Ø. På dennes øverste og altså vestlige parti registreredes 19 skåltegn, hvoraf de 4 sidder tætstillet til en let buet række. Spredt nedover fladens østlige del fandtes 6 skåltegn, altså ialt 25. Hertil kommer svage og noget usikre spor efter flere andre, bortforvitrede, der ikke registreredes. Et 26. tegn ses en tilstødende, lidt lavere afsats af samme klippeblok; dette tegn er 8-9 cm i diameter og ret dybt. Nogle stabler af cementtegl og andet bygningsaffald ligger ca. 25 m NV for helleristningsfeltet men er naturligvis ikke påtalelsesværdigt ved et ikke fredet eller erkendt fortidsminde. Stenen ligger ca. 20 m fra privat men (formentlig for ikke-motoriseret trafik) offentlig benytbar vej, dog adskilt fra denne ved et tretrådet elektrisk hegn. 28-5-1986: tinglyses. M.B. Bevoksning: 1986: Mos

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi