Rønne lufthavn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-246

Fredningsnr.
533336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 30 m lang græsklædt jordvold, der er ca. 1,50 - 1,80 m høj og ca. 5 m bred. Skansen er græs- klædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Skanserne (5333-35, 36) er beliggende med en indbyrdes af- stand af ca. 25 m umiddelbart vest for hegnet omkring luft- havnen på toppen af skrænten ud mod kysten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 30 x 6 m. Beliggende ca. 25 m for 5333-35. Beskrivelse som i fredningstekst. Det er uklart, om en vejnedføring til stranden har forårsaget en lille afgravning af voldens s-ende, og -i givet fald - om denne beskadigelse ligger efter fredningstidspunktet. Spørgsmålet agtes dog ikke forfulgt, i betragtning af fortidsmindets ret ydmyge karakter og beskadigelsens ringe omfang. Tilgængelig ad sti på klinten. Vedr. ændret afsætning: se 5333-35 Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)