Arnager
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-247

Fredningsnr.
533499

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er ca. 5 m bred og ca. 1-1,5 m høj. Skansen, der er græsklædt, lig- ger på toppen af bakken øst for vejen ned til havnen i Ar- nager. Fredningsgrænsen går på indersiden langs voldens fod, på ydersiden i niveau hermed. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svagt markeret jordvold på toppen af naturlig bakke, som henligger plejet og tilsået med græs, fungerende som kommunalt grønt område. En flagstang på granitsokkel står i selve volden, der på s-siden har en erosions -og færdsels forårsaget nedløbende rende. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)