Nylarsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-248

Fredningsnr.
533465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Strandbygård matr.nr. 11a (8 Slg). Skanseliste nr. 105. Kystskanse. En skanse, ca. 400 m syd for St. Strandbygård, indenfor "Haldene", ved den sydlige ende af den lille markvej (sti), der 75 m vest forvejen fra gården fører fra landevejen i en vinkel ned mod vandet. Skansen ligger halvt nede på skræn- ten og består af en lige græsbevokset jordvold på ca. 25 m længde. Højde over det bagved liggende terræn ca. 1 m, og den ser herfra velbevaret ud. Dens forreste skråning er halvt bortædt af havet, og er meget udsat for nedstyrtning. Front mod syd.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)