Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-248

Fredningsnr.
533465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Strandbygård matr.nr. 11a (8 Slg). Skanseliste nr. 105. Kystskanse. En skanse, ca. 400 m syd for St. Strandbygård, indenfor "Haldene", ved den sydlige ende af den lille markvej (sti), der 75 m vest forvejen fra gården fører fra landevejen i en vinkel ned mod vandet. Skansen ligger halvt nede på skræn- ten og består af en lige græsbevokset jordvold på ca. 25 m længde. Højde over det bagved liggende terræn ca. 1 m, og den ser herfra velbevaret ud. Dens forreste skråning er halvt bortædt af havet, og er meget udsat for nedstyrtning. Front mod syd.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)