Nylarsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-249

Fredningsnr.
533466

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste 104. Matr.nr. Strandbygård matr.nr. 11a (8 Slg). Kystskanse. En skanse ca. 400 m syd for gården på bakkefremspringet mellem kystbrinken og udløbet af den bæk, der syd om 10 km stenen løber i vest. Afstand fra landevejen ca. 25 m. Den består af en ca. 30 m lang jordvold med tilbagebøjet flan- ke i øst. Mandshøjde. Front mod syd. Velbevaret. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fredningspæl i granit.

Litteraturhenvisninger  (0)