Sose bugt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-516

Fredningsnr.
533469

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 20 m. lang jordvold, der er indtil 1 m. høj (på indersiden) og ca. 4 - 5 m. bred. Skansen, der er græsklædt, ligger på toppen af skrænten. Fredningsgrænsen går på indersiden ved skansens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse på uafgræsset grønjord i ca. 250 m bred slugt helt ude på kanten af lav kystklint bestående af flyvesand. 0,5 x 14 x 3 m. Skansen er næsten forsvundet som følge af kysterosion. Tilbage står kun en smal, kileformet rest, jfr. målangivelserne ovenfor, bredest i Ø-enden. Det må forudses, at også denne rest vil være forsvundet om højst 10 år. Dog kan anlæggets nuværende, rudimentære tilstand næppe berettige opretholdelse af en fredning, hvorfor aflysning kraftigt bør overvejes. 27-5-1986: MB forslår at fredningen opretholdes indtil skansen ER forsvundet. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig, dog beliggende i usædvanlig naturskønne omgivelser. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Holder stand lidt endnu. Smukt og strategisk beliggende.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)