Boderne
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-316

Fredningsnr.
533470

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af et trefløjet jordværk, der er ca. 1,50 m højt og ca. 5-6 m bredt. Facen (mod sydsydvest) er ca. 12 m lang, medens flankerne er ca. 7-8 m lange. Skansen er græs- klædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går i øst, syd og vest langs voldens ydre fod, medens den i nord følger en linie, der forbinder flankernes endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,3 x 19 x 9 m. Et ganske uanseligt jordværk (dog svarende nogenlunde til fredningstekstens beskrivelse), delvis tilføjet (på S-siden) med flyvesand og iøvrigt klemt inde mellem vej, å-slugt og et sommerhus, som i SØ er bygget ind til skansens kant. En lysnetmast er placeret midt i skansevolden. Af påtegningerne på blå kort fremgår der ikke at være givet dispensation hertil. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)