Boderne
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-317

Fredningsnr.
533471

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 30 m lang, let buet jordvold, der er ca. 1 m høj (på indersiden). Skansen, der er græsklædt, ligger på toppen af skrænten. Fredningsgrænsen går langs voldens fod på indersiden og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt jordvold, der dog hverken synes at være 30 m lang eller "buet". 1,1 x 24 x 7 m. Muligvis kan den være afkortet ved afgravning (i Ø-enden). Nør Ø-enden er på N-siden indgravet træforstærkede trappetrin. Skansen ligger i haven til hotel "Boderne" og er således offentligt tilgængelig. Det er ikke muligt på stedet at afgøre, om samtlige tilbygninger og mere eller mindre fuldførte/opgivne anlægsarbejder til og ved hotellet er sket med behørig dispensation. Men fortidsmindets beskedne kvalitet og seværdighedsgrad taget i betragtning er der ikke gjort noget forsøg på at trænge tilbunds i disse komplicerede sammenhænge. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)