Raghammer Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-318

Fredningsnr.
533472

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Raghammer batteri Batteriet fremtræder som en ca. 20 m lang buet vold, der er ca. 1,50 - 2 m høj. Kampestenssætningen er delvis bevaret. Batte- riet, der er overføget med sand, er bevokset med græs og mare- halm. Batteriet ligger yderst på Raghammer Odde. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Raghammer Batteri, 1,5 x 21 x 10 m. En temmelig diffus, aflang Ø/V orienteret højning, næsten tilføjet i flyvesand. Kun spredte sten røber, at det ikke er en naturlig klit. Spredte sprænghuller fra (mortér-?) granater. Påtalt overfor Almegårds kasernes kommandant, der lovede at indskærpe fredningsbestemmelserne oveer for officerer. Skansen med 100-grænse èr trykt på militærets egne kort over området. 2-4-1986: Genbesigtiget. Flere friske granathuller i skansen. Det vil nok være illusorisk at forvente fredningen respekteret i så henseende, når det tages i betragtning, at skansen ligger i et udpræget nedslagsområde på det militære skydeterræn. Eftersom skansen er praktisk taget umulig at erkende, bør disse krænkelser stiltiende accepteres, medmindre man da ligefrem skulle aflyse fredningen og derved fjerne det ulovlige i den uundgåelige, fortsatte beskydning. 27-5-1985: Disk med J.B. MB Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Skansen er vanskelig at identificere og afgrænse med fuld sikkerhed i det af klitter og flyvesand prægede område. Men der må være tale om den Ø-V orienterede kam yderst på odden.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)