Lerskreds batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-246

Fredningsnr.
533621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
2014: Omtinglysning af skansen på ny matrikel: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ejerlav: Ibsker (Nørremark) Tingl.: 12-10-1928 Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Skanseliste nr. 90. Kystskanse ved Nexø. Lerskreds batteri ligger ca. 200 m nordøst for sogneskellet mellem Nexø og Ibsker, ca. 40 m fra strandkanten. 15 m lang, mandshøjde. Front mod sydøst. Den nordlige ende borttaget. 2 kanonbænke borttaget, stensat.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri vistnok uden beskadigelser. Dog hovedsagelig dækket af et mandshøjt, uigennemtrængeligt slåenkrat, hvorfor der ikke er foretaget egentlig måling. Målene i rubrik er overført eller skønnede. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for de usædvanlig fine naturomgivelser: klippeløkke med tæt, næsten maki-agtig bevoksning, afvekslende med mere åbne, overdrevsagtige pletter. Ud mod vandet et bælte af nøgne, haveroderede granitklipper. Bør evt. plejes.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)