Nexø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-247

Fredningsnr.
533626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse, bestående af en i alt ca. 25 m lang og 10 m bred jordvold med en højde af 1 m i V og 2-3m i Ø. Østligst er volden orienteret i N-S, men ca. 15 m fra dens nordlige ende svinger volden ca. 10 m mod VSV, således at skansen får form som en boomerang. Skansen ligger ca. 40 m fra strandkanten tæt ved sogneskellet mellem Neksø og Ibsker.
Undersøgelsehistorie  (4)
1928 Tinglysning
Nationalmuseet
Ejerlav: Ibsker (Nørremark) Tingl.: 12.10.1928 Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark Skanseliste nr. 91. Kystskanse ved Nexø. Skanse, ca. 1 km nord for Nexø, 40 m fra strandkanten, tæt ved sogneskellet mellem Nexø og Ibsker. 35 m lang, ca. 1 m høj. Den sydlige del affladet. Front mod nordøst. ******************************************************* Omtinglysning af skansen, ændret beskrivelse og matr.nr. Igang 1991

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,2 x 25 x 17 m. Beskrivelsen i fredningstekst passer ikke særlig godt til det forefundne. Østligst ses en N/S-orienteret jordvold ca. 25 m lang og 10 m bred, beliggende i skov på kanten af et plateau, således at volden i V er ca. 1 m høj, i Ø ca. 2-3 m. Ca. 15 m fra N-enden går en udløber 8 m mod VSV, således at hele skansen har form som en boomerang, jfr. nedenstående måltagningsskitse. Et gammelt bænkfundament står igravet, hvor en sti til "Halleklipperne" fører over skansen. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)