Balka
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-195

Fredningsnr.
533625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse 180 m nordøst for Balka bådehavn (60 m nordøst for vej- gaflen), tæt øst for markvejen. 30 m lang, ca. 0,50 m høj over jordmonnet bag ved skansen, faldende terræn foran. Skansen har omtrent lige face med 2 små tilbagebøjede flanker. Affaldet, forreste del borttaget ved søndre ende. (skanseliste nr. 95)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav skanse, 0,6 x 34 x 10 m, forefundet som beskrevet i fredningstekst. På 4 cm kort fejlagtigt trykt i en længde af ca. 100 m. ** Seværdighedsforklaring ** En ret usædvanlig skanse men smukt beliggende. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Markeret med FM-sten.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)