Langeskanse
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-197

Fredningsnr.
533622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Bodilsker, matr.nr. 157s, se også Nexø købstads udmark, matr.nr. 337a Ejer: Bodilsker kommune, matr.nr. 1575. Byrådet for Nexø købstad, Nexø kommune, matr.nr. 337a Langeskanse (sydlige del) "Langeskanse", der strækker sig fra sognegrænsen mod Nexø i nord i 480 m længde mod sydvest, 50-80 m fra strandkanten, øst for og tæt op ad markvejen, kun afbrudt ved en gennemskæring i vejs- bredde tæt nord for "Langeskanse Batteri". Dette ligger 30 m sydvest for sognegrænsen, har 2 små flanker og 3 kanonbænke. Ca. 50 m sydvest for dette ligger en kanonstandplads kun lidt hævet over jordsmonnet, ca. 50 m længere mod sydvest en tilsvarende, og ca. 100 m længere mod sydvest for denne atter en. Skansen går i en lige linie, kun med ganske svage bøjninger, er opbygget af vandret liggende sandstensbrokker med jordlag over. Højde fra 1 - 2 m. (Batteriet). Mellem batteriet og førstnævnte kanon- standplads er skansens bagkant stærkt beskadiget ved borttag- ning af jord. (skanseliste nr. 93) Langeskanse (nordre del) Skansen er en fortsættelse af "Langeskansen" på Bodilsker kom- munes grund. Den begynder 50 m nord for sogneskellet og strækker sig i en svag bue i 100 m's længde indtil skytteforeningens skivestandplads, 40-70 m fra strandbredden. Ca. 1,5 m høj. Skansen er opbygget af vandretliggende sandstensbrokker med jordlag over. (skanseliste nr. 92)
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Langeskanse" forefundet som beskrevet i fredningstekst. Et kørespor (ikke meget benyttet) langs skansens inderside fører over de 4 ud af 5 kanonbænke. På skansens top løber en meget benyttet gang -og cykelsti. ** Seværdighedsforklaring ** En usædvanlig lang, velbevaret og smukt beliggende skanse. God, oplysende skiltning. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)