Salthammer odde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060204-90

Fredningsnr.
533624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg, batteri. Den bevarede del af batteriet består af en ca. 88 m lang jordvold, der har front mod øst. Volden er ca. 3-4 m bred og ca. 1,25-1,50 m høj mod vest. Ca. 54 m fra fortidsmindets sydlige del er der først en grusvej gennem jordvolden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Batteri. Den bevarede del af batteriet består af en ca. 32 m lang jordvold, der har front mod øst. Volden er ca. 3-4 m bred og ca. 1,25-1,50 m høj mod vest. Den er græsklædt med enkel- te buske. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri, 1,2 x 60 x 5 m., i form af en let buet, men i hovedsagen N/S orienteret jordvold med en ret stejl V-side, mens Ø-siden flader mere jævnt ud. Ca. midtpå gennemskæres volden af en ældre grusvej. Den nordlige halvdel af volden har været udplaneret (jfr. jour.nr. F 53-2480) og er siden genskabt i temmelig reduceret skikkelse. På de kun let tilgroede flader ses adskilligt affald på og indblandet i fyldjorden. På voldens sydlige halvdel ses anbragt flere større, uvedkommende genstande, som f.ex. et stort, sammenkrøllet og tydeligvis skrottet jernstativ og en stor, udrangeret flåde. Umiddelbart N for batteriet er anlagt et rensningsanlæg omgivet af et ret skæmmende trådhegn. Omgives delvis af græsklædt strandfælled. Den nordlige del af skansen er muligvis slet ikke primært nogen skanse. Planerings -og terrænforholdene er således snarest § 53-sager og ikke § 48. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)