Sose Odde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-517

Fredningsnr.
533468

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 130 m. lang jordvold, der er ca. 4 - 5 m. bred og ca. 1 m. høj. Skansen gennembrydes ca. 30 m. fra dens østlige afslutning af en nedkørselsvej til Sose Odde. Skansen er dels græsklædt dels kratbevokset. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisteren- de kratbevoksning.
Undersøgelsehistorie  (3)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Soseodde er der en lang Jordskandse. Neden for denne ses i Stranden paa en længere Strækning af og til mange Menneskeben. Det menes at disse hidrøre fra en for et Par Aarhundreder [17. årh.] siden stor Stranding (en svensk Flaade). [[Se Thuras Bornholms Beskrivelse.]].

1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)