Grædebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170909-32

Fredningsnr.
310929

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravanlæg. Det nordlige anlæg a: Stenrøse, diam. 8,5 - 9 m, højde fra 0,70 m (regnet fra omgivende terræn mod N) til 1,30 m (regnet fra V). Røsen er let hvælvet og består af hånd- til hovedstore og noget større sten, med en delvis markeret, uregelmæssig randstenskreds af gennemgående hovedstore og lidt større sten. Der ses 35-40 større sten og en del mindre i randstenskredsen. Umiddelbart op til sydsiden af anlægget a ligger gravanlæg b, bestående af en oval, flad belægning af håndsten og lidt større sten i eet lag, ca. 3 x 2,4 m, med største udstrækning i Ø - V. Omkring den ovale stenlægning et stenfrit bælte, 0,6 - 0,8 m bredt, og uden om dette en lidt uregelmæssig kreds af hovedstore og lidt mindre randsten, diam. 4,5 - 4,9 m. Der er beva- ret 27 randsten; 4 - 5 sten mangler i vestsiden, 3 - 4 mod NØ, hvor der fin- des en sekundær grav i selve randstenskredsen. Denne sidste grav består af granitskærver i flere lag, 1,60 x 1 m, orienteret i VNV-ØSØ. 2008: Gravanlæg b = sbnr. 32, frnr. 310929.
Undersøgelsehistorie  (4)
1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 500/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 røser [sbnr. 18,32].

1968 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Gravanlæg) Umiddelbart op til sydsiden af anlægget a [sbnr.18] ligger gravanlæg b [sbnr.32], bestående af en oval, flad belægning af håndsten og lidt større sten i eet lag, ca. 3 x 2,4 m, med største udstrækning i Ø-V. Omkring den ovale stenlægning er stenfrit bælte 0,6-0,8 m bredt, og uden om dette en lidt uregelmæssig kreds af hovedstore og lidt mindre randsten, diam. 4,5-4,9 m. Der er bevaret 27 randsten; 4-5 sten mangler i vestsiden, 3-4 mod NØ, hvor der findes en sekundær grav i selve randstenskredsen. Denne sidste grav består af granitskærver i flere lag, 1,60 x 1 m, orienteret i VNV-ØSØ."

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.24.02/VKH-0001
KUAS, Fortidsminder

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)