Bøgebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010403-89

Fredningsnr.
282920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2829:20 Stenkreds. Stenkredsen er omgivet af lav, ujævn vold, noget udflydende mod nord, ca. 6 m i diameter. Højde ca. 0,5 m. Inden for volden er der i overfladen enkelte synlige sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Stenkredse, Jernalderbegravelser, bestaaende af hovedstore Sten, indenfor hvilke en Pakning af Haandsten, Diam. ca. 2,5 og 3,5 m.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 stenkredse. a) Stenkreds, diam. 8 m., bestående af ca. 0,15-0,30 m. store sten, omgivet af en lav vold med ca. 8 m. diam. og 0,2 m højde. Bevokset med hvide anemoner. b) Stensætning (selve kredsen kan kun lige anes i vegetationen). Diam. 3,5 m., højde 0,2 m. Overvokset med græs og urter (og hvide anemoner). Ligger 15-20 m. V for a). Begge kredse ligger på kimet af en ås. Tæt S for a) og tangerende volden ses en halv stenkreds af 0,1-0,4 m. store sten. Diam. ca. 3,5 m., højde 0,1 m. (Tinglyses ikke uden nærmere undersøgelse). Bevoksning: 1989: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sbnr. 26 splittet op i 3 lokaliteter, nr. 26 = 5 stenkredse, ikke genfundet eller beskrevet af Vebæk. Nyt sbnr. 89 = "stenkreds a", sbnr. 90 = "stenkreds b".

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men er meget tilgroet og svært erkendeligt i landskabet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stenkreds, omgivet af lav vold, ca. 6 m i diameter. Højde på vold ca. 25-30 cm. Inden for volden er der en stenpakket overflade med 15-30 cm store sten. Kredsen fremstår stærkt overgroet, kun enkelte sten synlige og volden er ujævn og udflydende mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)