Bøgebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010403-90

Fredningsnr.
282969

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2829:69 Stenkreds. Stenkredsen med tilhørende lav forhøjning har en diameter på ca. 7,5 m, højde ca. 0,4 m. Lige sydvest for forhøjningen ses en halv stenkreds af 0,4 m store sten, diameter ca. 3,5 m.
Undersøgelsehistorie

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Stenkredse, Jernalderbegravelser, bestaaende af hovedstore Sten, indenfor hvilke en Pakning af Haandsten, Diam. ca. 2,5 og 3,5 m.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sbnr. 26 splittet op i 3 lokaliteter, nr. 26 = 5 stenkredse, ikke genfundet eller beskrevet af Vebæk. Nyt sbnr. 89 = "stenkreds a", sbnr. 90 = "stenkreds b".

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er kun de største sten synlige

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stenkreds, fremstår som overgroet lav forhøjning i landskabet med kun enkelte synlige 10-20 cm store sten i fladen. Diameter ca. 7,5 m, højde ca. 40 cm. Lige syd for stensætningen ses en halv stenkreds af 10-40 cm store sten, diameter ca. 3,5 m.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal berejsning
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stenkreds, fremstår som overgroet lav forhøjning i landskabet med kun enkelte synlige 10-20 cm store sten i fladen. Diameter ca. 7,5 m, højde ca. 40 cm. Lige sydvest for forhøjningen ses en halv stenkreds af 10-40 cm store sten, diameter ca. 3,5 m.


Billeder

Oversigt - fra SV
Halv stenkreds, sydvest for forhøjning - fra SØ
Oversigt - fra NØ
Oversigt - fra SV