Ermelunden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-123

Fredningsnr.
3030172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skelsten (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skelsten. Tilhugget firkantet sten, ca. 18 x 18 cm i fladen og 35 cm høj.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skelsten, 18 x 18, 35 cm høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Skelsten. 22 x 22 cm og 32 cm høj. Skelsten af grå granit med to kløvesider. I toppen falder stenen mod Ø. Stenen står ind i en skrænt. Ca. 2,5 meter nord for stenen går en skovsti. Skelstenen er en ud af tre skelsten, der står nord for den del af fæstningskanalen kaldet Ermelundsgennemgravningen, som er en del af Københavns befæstning.

Litteraturhenvisninger  (0)