Stat Fast og hans broder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030103-418

Fredningsnr.
312045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lodden har været meget rig paa Høje og andre antikvariske Mærkeligheder:...Tæt Nord herfor [sb.150] 2 paa Enden rejste Stene, den Østre kaldes "Stat fast" [sb.418] og den anden "hans Broder" [sb.151]....., der staar c. 9 Favne Ø. for hin er c. 2 Al. h. og af hosstaaende Tværsnit. En omtr. ligesaa stor Sten laa omvæltet midt imellem hine to, da den nuværende Ejer først ryddede det af Højen og Stenene omsluttende Krat. Sagnet vil at her er en Kirkegaard; der er set Lys brænde... ..Alle de ovennævnte Høje [sb.139-152] ere sløjfede efter 1850 af den nuværende Ejer. Mange smaa Huller i Marken, hvor Fylden til dem antages opgravet, ere atter blevne tilkastede ved den fra Højene bortgravne Fyld.

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
150 cm høj over jordoverflade. Set oppefra har stenen et femkantet tværsnit. Den sydlige side måler 50 cm i bredden, de to vestlige sider måler hhv. 50 og 55 cm i bredden, den nordlige side måler 65 cm og den østlige side måler 65 cm i bredden. Stenen står blot 18 meter øst for en anden bautasten ”hans broder”.

Litteraturhenvisninger  (0)